İtirazın İptali– Menfi Tespit– İstirdat Davaları Mahmut Coşkun

İtirazın İptali– Menfi Tespit– İstirdat Davaları


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
1155
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284700
Boyut
16x24
Baskı
9685,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 685 puan kazanacaksınız)
   685

Mahmut COŞKUN ( Yargıtay Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER
 
Dokuzuncu Baskının Önsözü 
 
5
Birinci Kısım
 
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
 
 
§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 
 
19
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ 
 
19
İÇTİHATLAR 
 
23
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER 
 
27
İÇTİHATLAR 
 
28
III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI 
 
33
A. Hukuki Yarar 
 
33
İÇTİHATLAR 
 
35
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı 
 
48
1. Genel Olarak 
 
48
İÇTİHATLAR 
 
49
2. İtirazın İptali Davası Açılamayacak Haller 
 
60
İÇTİHATLAR 
 
61
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı 
 
67
İÇTİHATLAR 
 
68
1. Dava Sonuna Kadar İtirazın Varlığını Sürdürmesi 
 
70
İÇTİHATLAR 
 
71
2. İtirazın Geri Alınması 
 
80
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 
 
81
İÇTİHATLAR 
 
82
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 
 
87
İÇTİHATLAR 
 
88
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı 
 
89
1. Genel Olarak 
 
89
2. Kesin Hükmün Çeşitleri 
 
90
3. Kesin Hükmün Etkisi 
 
92
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 
 
93
İÇTİHATLAR 
 
94
G. Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davasında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 
 
96
1. Genel Olarak 
 
96
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 
 
97
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarda Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 
 
99
4. Tüketici Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvurulması 
 
100
5. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davası İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul 
 
101
İÇTİHATLAR 
 
102
6. Arabuluculuğa Tabi Diğer Dava Türleri 
 
104
IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 
 
106
A. Davanın Açılması 
 
106
İÇTİHATLAR 
 
108
B. Davanın Tarafları 
 
115
1. Davacı 
 
115
İÇTİHATLAR 
 
117
2. Davalı 
 
125
İÇTİHATLAR 
 
127
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale 
 
139
C. Yetkili Mahkeme 
 
140
1. Genel Olarak 
 
140
İÇTİHATLAR 
 
142
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme 
 
144
İÇTİHATLAR 
 
148
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü 
 
159
İÇTİHATLAR 
 
160
D. Görevli Mahkeme 
 
165
İÇTİHATLAR 
 
172
– Görevle İlgili Genel İçtihatlar 
 
172
– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
185
– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
195
– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
206
– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
211
– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
223
E. İspat Yükü 
 
225
1. Genel Olarak 
 
225
İÇTİHATLAR 
 
226
2. İspat Yükünün Davacıda Olması 
 
239
İÇTİHATLAR 
 
240
3. İspat Yükünün Davalıda Olduğu Genel Haller 
 
251
İÇTİHATLAR 
 
252
4. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları 
 
257
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar 
 
259
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar 
 
284
– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar 
 
297
5. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 
 
309
a. Genel Olarak 
 
309
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 
 
309
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 
 
310
İÇTİHATLAR 
 
310
6. İtirazın İptali Davasında Islah 
 
318
İÇTİHATLAR 
 
319
7. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı 
 
323
a. Zamanaşımıyla İlgili Genel İçtihatlar 
 
324
b. Zamanaşımının kesilmesi veya durmasıyla ilgili içtihatlar 
 
339
F. Deliller 
 
342
1. Genel Olarak 
 
342
İÇTİHATLAR 
 
345
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri 
 
351
İÇTİHATLAR 
 
353
3. Senetle İspat 
 
356
İÇTİHATLAR 
 
358
4. Kesin Hüküm 
 
363
İÇTİHATLAR 
 
365
5. Yemin 
 
373
İÇTİHATLAR 
 
375
6. İkrar 
 
384
İÇTİHATLAR 
 
386
7. Belge 
 
393
İÇTİHATLAR 
 
393
8. Fatura 
 
403
İÇTİHATLAR 
 
406
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 
 
423
İÇTİHATLAR 
 
426
10. Delil Başlangıcı 
 
439
İÇTİHATLAR 
 
439
11. Tanık 
 
448
İÇTİHATLAR 
 
450
12. Bilirkişilik 
 
454
İÇTİHATLAR 
 
457
13. Keşif 
 
467
İÇTİHATLAR 
 
468
14. İsticvap 
 
469
İÇTİHATLAR 
 
470
V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR 
 
474
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 
 
474
İÇTİHATLAR 
 
475
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 
 
477
1. Davanın Reddi Kararı 
 
479
İÇTİHATLAR 
 
480
2. Davanın Kabulü Kararı 
 
483
İÇTİHATLAR 
 
484
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması 
 
503
İÇTİHATLAR 
 
504
VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 
 
512
A. Genel Olarak 
 
512
İÇTİHATLAR 
 
513
B. İcra İnkâr Tazminatı 
 
516
İÇTİHATLAR 
 
523
– Likit olan– Likit olmayan Alacaklarla ilgili içtihatlar 
 
535
C. Kötü Niyet Tazminatı 
 
549
İÇTİHATLAR 
 
550
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı 
 
557
İÇTİHATLAR 
 
559
VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ 
 
564
İÇTİHATLAR 
 
565
VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ 
 
571
İÇTİHATLAR 
 
572
IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ 
 
588
İÇTİHATLAR 
 
589
X. HÜKMÜN TAMAMLANMASI 
 
594
XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ 
 
594
A. Hüküm Verildikten Sonra Davadan Feragat, Kabul veya Sulh 
 
594
B. İstinaf 
 
595
İÇTİHATLAR 
 
598
C. Temyiz 
 
602
İÇTİHATLAR 
 
605
XII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR 
 
614
A. Kefalet 
 
614
1. Tanım ve Genel Açıklama 
 
614
İÇTİHATLAR 
 
615
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları 
 
621
İÇTİHATLAR 
 
622
3. Kefaletin Türleri 
 
628
a. Adi Kefalet 
 
628
b. Müteselsil Kefalet 
 
628
c. Birlikte Kefalet 
 
628
İÇTİHATLAR 
 
629
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı ve Rücu Hakkı 
 
630
a. Sorumluluğunun Kapsamı 
 
630
b. Kefilin Takibi 
 
631
c. Kefilin Rücu Hakkı 
 
632
İÇTİHATLAR 
 
632
5. Kefaletin Sona Ermesi 
 
638
İÇTİHATLAR 
 
638
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar 
 
639
1. İpotek Nedir 
 
639
2. İpoteğin Kapsamı 
 
640
İÇTİHATLAR 
 
643
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar 
 
646
1. Faiz Kavramı 
 
646
GENEL İÇTİHATLAR 
 
647
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 
 
652
İÇTİHATLAR 
 
655
3. Temerrüt Faizinin Oranı 
 
663
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 
 
663
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 
 
664
c. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 
 
665
İÇTİHATLAR 
 
665
4. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar 
 
672
İÇTİHATLAR 
 
673
5. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı 
 
677
a. Gecikme Zammı 
 
677
b. Vade Farkı 
 
677
İÇTİHATLAR 
 
678
c. Cezai Şart 
 
682
d. Aşkın Zarar 
 
683
İÇTİHATLAR 
 
683
D. Rücuen Ödenen Alacaklardan Dolayı Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İle İlgili İçtihatlar 
 
690
E. İflasın İtirazın İptali Davasına Etkisi 
 
695
1. Davacının İflası 
 
695
2. Davalının İflası 
 
696
3. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 
 
696
İÇTİHATLAR 
 
697
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası 
 
700
İÇTİHATLAR 
 
702
G. İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi 
 
706
İÇTİHATLAR 
 
707
H. İtirazın İptali Davasının Tüketici Hakem Heyetlerinde Görülmesi 
 
711
İÇTİHATLAR 
 
712
İkinci Kısım
 
 
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
 
 
§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72) 
 
715
I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ 
 
715
İÇTİHATLAR 
 
717
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU 
 
722
A. Bedelsiz Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması 
 
722
B. Senedin Ahlaka Adaba ve Kamu Düzenine Aykırı Olması 
 
724
C. Haciz İhbarnamesi Tebliğ Edilen Üçüncü Kişinin Borcunun Bulunmaması 
 
724
D. İmza Sahibinin Ehliyetsiz Olması 
 
725
E. Senette Sahtelik ve Tahrifat Nedeniyle Geçersizlik 
 
725
F. Senedin Hata, Hile ve Tehdit İle Düzenlenmesi 
 
726
G. Senette Zorunlu Unsurların Bulunmaması 
 
726
H.Senetteki Alacağın Muaccel Olmaması 
 
726
İ. Senet Karşılığında Verilen Malın Eksik veya Ayıplı Olması 
 
726
İÇTİHATLAR 
 
727
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ 
 
740
İÇTİHATLAR 
 
741
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ 
 
744
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası 
 
744
1. Genel Olarak 
 
744
2. Davanın Sonuçları 
 
746
a. Davanın Kabulü 
 
746
b. Davanın Reddi 
 
746
İÇTİHATLAR 
 
747
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 
 
758
1. Hukuki Yarar 
 
759
İÇTİHATLAR 
 
761
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 
 
768
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 
 
770
1. Hukuki Yarar 
 
770
İÇTİHATLAR 
 
773
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi 
 
779
İÇTİHATLAR 
 
779
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 
 
780
İÇTİHATLAR 
 
782
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir 
 
787
İÇTİHATLAR 
 
790
5. Ticari ve İş Davalarında Menfi Tespit Davası Açabilmek İçin Arabulucuya Gitme Zorunluluğu 
 
792
D. Bedelsiz ve Hükümsüz Kalan Kambiyo Senetleri Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davası 
 
794
1. Genel Olarak 
 
794
İÇTİHATLAR 
 
796
2. Kambiyo Senetlerinin Bedelsiz Kaldığı Haller 
 
798
İÇTİHATLAR 
 
800
3. Kambiyo Senedinin Hükümsüz Kaldığı Haller 
 
804
İÇTİHATLAR 
 
807
4. Bedelsiz veya Hükümsüz Senet İçin Menfi Tespit Davası Açılması 
 
810
İÇTİHATLAR 
 
812
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 
 
819
A. Davanın Tarafları 
 
819
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında 
 
819
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında 
 
822
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası 
 
823
İÇTİHATLAR 
 
825
B. Görevli Mahkeme 
 
835
1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
837
2. Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
843
3. İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
846
4. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
851
5. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
852
6. Aile Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
857
C. Yetkili Mahkeme 
 
859
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi 
 
859
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi 
 
860
İÇTİHATLAR 
 
861
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması 
 
867
İÇTİHATLAR 
 
869
E. Yargılama Aşaması 
 
872
İÇTİHATLAR 
 
874
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 
 
882
1. Genel Olarak 
 
882
İÇTİHATLAR 
 
884
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir 
 
895
İÇTİHATLAR 
 
897
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 
 
907
İÇTİHATLAR 
 
908
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 
 
923
a. Kanuni Karineler 
 
923
İÇTİHATLAR 
 
924
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 
 
934
İÇTİHATLAR 
 
935
G. Deliller 
 
954
1. Genel Olarak 
 
954
İÇTİHATLAR 
 
955
2. Kesin Hüküm 
 
957
İÇTİHATLAR 
 
958
3. Senetle İspat 
 
969
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 
 
971
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 
 
973
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 
 
975
İÇTİHATLAR 
 
976
4. Yemin 
 
986
İÇTİHATLAR 
 
988
5. İkrar 
 
993
İÇTİHATLAR 
 
994
6. Belge ve Fatura 
 
1002
İÇTİHATLAR 
 
1005
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 
 
1011
İÇTİHATLAR 
 
1013
8. Delil Başlangıcı 
 
1018
İÇTİHATLAR 
 
1018
9. Tanık 
 
1022
İÇTİHATLAR 
 
1023
10. Bilirkişilik 
 
1029
İÇTİHATLAR 
 
1030
11. Keşif 
 
1045
12. İsticvap 
 
1045
İÇTİHATLAR 
 
1047
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 
 
1047
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 
 
1047
a. Genel Olarak 
 
1047
İÇTİHATLAR 
 
1049
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 
 
1058
İÇTİHATLAR 
 
1060
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
1067
İÇTİHATLAR 
 
1068
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 
 
1070
İÇTİHATLAR 
 
1071
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 
 
1081
İÇTİHATLAR 
 
1082
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 
 
1083
İÇTİHATLAR 
 
1085
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 
 
1092
İÇTİHATLAR 
 
1093
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 
 
1094
İÇTİHATLAR 
 
1095
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 
 
1103
İÇTİHATLAR 
 
1104
6. Menfi Tespit Davasında Hükmün Tamamlanması 
 
1109
§2. İSTİRDAT DAVASI 
 
1110
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI 
 
1110
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 
 
1110
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 
 
1111
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 
 
1112
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 
 
1114
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 
 
1114
2. Kumar ve Bahis Borçları 
 
1115
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 
 
1115
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 
 
1115
İÇTİHATLAR 
 
1116
F. İstirdat Davasında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu 
 
1124
1. Ticari Davalarda 
 
1124
2. İş Davalarında 
 
1125
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 
 
1125
A. Davanın Tarafları 
 
1125
1. Davacı 
 
1125
2. Davalı 
 
1126
İÇTİHATLAR 
 
1127
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
1129
1. Yetki 
 
1129
2. Görev 
 
1130
İÇTİHATLAR 
 
1130
C. İstirdat Davasında İspat Yükü 
 
1134
İÇTİHATLAR 
 
1135
D. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm 
 
1139
İÇTİHATLAR 
 
1140
Yararlanılan Kaynaklar 
 
1147
Kavramlar Dizini 
 
1149
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
685,00   
685,00   
2
342,50   
685,00   
3
228,33   
685,00   
4
171,25   
685,00   
5
137,00   
685,00   
6
114,17   
685,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
685,00   
685,00   
2
342,50   
685,00   
3
228,33   
685,00   
4
171,25   
685,00   
5
137,00   
685,00   
6
114,17   
685,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
685,00   
685,00   
2
342,50   
685,00   
3
228,33   
685,00   
4
171,25   
685,00   
5
137,00   
685,00   
6
114,17   
685,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
685,00   
685,00   
2
342,50   
685,00   
3
228,33   
685,00   
4
171,25   
685,00   
5
137,00   
685,00   
6
114,17   
685,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
685,00   
685,00   
2
342,50   
685,00   
3
228,33   
685,00   
4
171,25   
685,00   
5
137,00   
685,00   
6
114,17   
685,00   
Kapat