%3
İtirazın İptali Menfi Tespit İstirdat Davaları Mahmut Coşkun

İtirazın İptali Menfi Tespit İstirdat Davaları


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
1200
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292972
Boyut
16x24
Baskı
101.390,00 TL 1.348,30 TL

Mahmut COŞKUN ( Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Onuncu Baskının Önsözü 
 
5
Birinci Kısım
 
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
 
 
§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 
 
17
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ 
 
17
İÇTİHATLAR 
 
21
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER 
 
27
İÇTİHATLAR 
 
28
III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI 
 
32
A. Hukuki Yarar 
 
32
İÇTİHATLAR 
 
35
B. Genel Haciz Yoluyla ve Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış Geçerli Bir İlamsız Takip Olmalı 
 
48
1. Genel Olarak 
 
48
İÇTİHATLAR 
 
49
2. İtirazın İptali Davası Açılamayacak Haller 
 
62
İÇTİHATLAR 
 
63
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı 
 
70
İÇTİHATLAR 
 
70
1. Dava Sonuna Kadar İtirazın Varlığını Sürdürmesi 
 
74
İÇTİHATLAR 
 
74
2. İtirazın Geri Alınması 
 
83
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 
 
84
İÇTİHATLAR 
 
85
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 
 
90
İÇTİHATLAR 
 
91
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı 
 
92
1. Genel Olarak 
 
92
2. Kesin Hükmün Çeşitleri 
 
93
3. Kesin Hükmün Etkisi 
 
95
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 
 
96
İÇTİHATLAR 
 
97
G. Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davasında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 
 
99
1. Genel Olarak 
 
99
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 
 
100
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarda Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 
 
102
4. Tüketici Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvurulması 
 
103
5. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davası İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul 
 
104
İÇTİHATLAR 
 
105
6. Arabuluculuğa Tabi Diğer Dava Türleri 
 
107
IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 
 
109
A. Davanın Açılması 
 
109
İÇTİHATLAR 
 
111
B. Davanın Tarafları 
 
118
1. Davacı 
 
118
İÇTİHATLAR 
 
120
2. Davalı 
 
130
İÇTİHATLAR 
 
131
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale 
 
148
C. Yetkili Mahkeme 
 
149
1. Genel Olarak 
 
149
İÇTİHATLAR 
 
151
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme 
 
153
İÇTİHATLAR 
 
157
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü 
 
168
İÇTİHATLAR 
 
169
D. Görevli Mahkeme 
 
174
İÇTİHATLAR 
 
181
– Görevle İlgili Genel İçtihatlar 
 
181
– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
194
– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
205
– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
216
– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
221
– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 
 
232
E. İspat Yükü 
 
235
1. Genel Olarak 
 
235
İÇTİHATLAR 
 
236
2. İspat Yükünün Davacıda Olması 
 
250
İÇTİHATLAR 
 
251
3. İspat Yükünün Davalıda Olduğu Genel Haller 
 
263
İÇTİHATLAR 
 
265
4. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları 
 
270
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar 
 
271
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar 
 
298
– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar 
 
311
5. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 
 
323
a. Genel Olarak 
 
323
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 
 
324
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 
 
324
İÇTİHATLAR 
 
325
6. İtirazın İptali Davasında Islah 
 
333
İÇTİHATLAR 
 
334
7. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı 
 
339
a. Zamanaşımıyla İlgili Genel İçtihatlar 
 
340
b. Zamanaşımının kesilmesi veya durmasıyla ilgili içtihatlar 
 
355
F. Deliller 
 
358
1. Genel Olarak 
 
358
İÇTİHATLAR 
 
361
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri 
 
368
İÇTİHATLAR 
 
370
3. Senetle İspat 
 
373
İÇTİHATLAR 
 
375
4. Kesin Hüküm 
 
380
İÇTİHATLAR 
 
382
5. Yemin 
 
390
İÇTİHATLAR 
 
392
6. İkrar 
 
401
İÇTİHATLAR 
 
403
7. Belge 
 
410
İÇTİHATLAR 
 
411
8. Fatura 
 
421
İÇTİHATLAR 
 
424
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 
 
440
İÇTİHATLAR 
 
443
10. Delil Başlangıcı 
 
457
İÇTİHATLAR 
 
457
11. Tanık 
 
469
İÇTİHATLAR 
 
470
12. Bilirkişilik 
 
475
İÇTİHATLAR 
 
477
13. Keşif 
 
490
İÇTİHATLAR 
 
491
14. İsticvap 
 
491
İÇTİHATLAR 
 
493
V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR 
 
497
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 
 
497
İÇTİHATLAR 
 
498
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 
 
500
1. Davanın Reddi Kararı 
 
502
İÇTİHATLAR 
 
503
2. Davanın Kabulü Kararı 
 
505
İÇTİHATLAR 
 
507
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması 
 
526
İÇTİHATLAR 
 
528
VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 
 
537
A. Genel Olarak 
 
537
İÇTİHATLAR 
 
537
B. İcra İnkâr Tazminatı 
 
540
İÇTİHATLAR 
 
547
Likit olan– Likit olmayan Alacaklarla ilgili içtihatlar 
 
560
C. Kötüniyet Tazminatı 
 
574
İÇTİHATLAR 
 
575
D. İnkâr ve Kötüniyet Tazminatının Miktarı 
 
582
İÇTİHATLAR 
 
584
VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ 
 
589
İÇTİHATLAR 
 
590
VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ 
 
597
İÇTİHATLAR 
 
598
IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ 
 
615
İÇTİHATLAR 
 
616
X. HÜKMÜN TAMAMLANMASI ve DÜZELTİLMESİ 
 
621
İçtihatlar 
 
621
XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ 
 
622
A. Hüküm Verildikten Sonra Davadan Feragat, Kabul veya Sulh 
 
622
B. İstinaf 
 
623
İÇTİHATLAR 
 
625
C. Temyiz 
 
630
İÇTİHATLAR 
 
633
XII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR 
 
643
A. Kefalet 
 
643
1. Tanım ve Genel Açıklama 
 
643
İÇTİHATLAR 
 
643
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları 
 
650
İÇTİHATLAR 
 
651
3. Kefaletin Türleri 
 
656
a. Adi Kefalet 
 
656
b. Müteselsil Kefalet 
 
657
c. Birlikte Kefalet 
 
657
İÇTİHATLAR 
 
658
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı ve Rücu Hakkı 
 
659
a. Sorumluluğunun Kapsamı 
 
659
b. Kefilin Takibi 
 
660
c. Kefilin Rücu Hakkı 
 
661
İÇTİHATLAR 
 
661
5. Kefaletin Sona Ermesi 
 
667
İÇTİHATLAR 
 
667
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar 
 
669
1. İpotek Nedir 
 
669
2. İpoteğin Kapsamı 
 
670
İÇTİHATLAR 
 
673
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar 
 
676
1. Faiz Kavramı 
 
676
GENEL İÇTİHATLAR 
 
676
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 
 
683
İÇTİHATLAR 
 
686
3. Temerrüt Faizinin Oranı 
 
694
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 
 
694
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 
 
695
c. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 
 
696
İÇTİHATLAR 
 
696
4. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar 
 
703
İÇTİHATLAR 
 
704
5. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı 
 
707
a. Gecikme Zammı 
 
707
b. Vade Farkı 
 
707
İÇTİHATLAR 
 
708
c. Cezai Şart 
 
712
d. Aşkın Zarar 
 
713
İÇTİHATLAR 
 
713
D. Rücuen Ödenen Alacaklardan Dolayı Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İle İlgili İçtihatlar 
 
720
E. İflasın İtirazın İptali Davasına Etkisi 
 
725
1. Davacının İflası 
 
725
2. Davalının İflası 
 
726
3. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 
 
726
İÇTİHATLAR 
 
727
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası 
 
730
İÇTİHATLAR 
 
732
G. İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi 
 
736
İÇTİHATLAR 
 
737
H. İtirazın İptali Davasının Tüketici Hakem Heyetlerinde Görülmesi 
 
741
İÇTİHATLAR 
 
742
İkinci Kısım
 
 
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
 
 
§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72) 
 
745
I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ 
 
745
İÇTİHATLAR 
 
747
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU 
 
752
A. Bedelsiz Senet Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması 
 
752
B. Senedin Ahlaka Adaba ve Kamu Düzenine Aykırı Olması 
 
754
C. Haciz İhbarnamesi Tebliğ Edilen Üçüncü Kişinin Borcunun Bulunmaması 
 
754
D. İmza Sahibinin Ehliyetsiz Olması 
 
755
E. Senette Sahtelik ve Tahrifat Nedeniyle Geçersizlik 
 
755
F. Senedin Hata, Hile ve Tehdit İle Düzenlenmesi 
 
756
G. Senette Zorunlu Unsurların Bulunmaması 
 
756
H.Senetteki Alacağın Muaccel Olmaması 
 
756
İ. Senet Karşılığında Verilen Malın Eksik veya Ayıplı Olması 
 
756
İÇTİHATLAR 
 
757
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ 
 
770
İÇTİHATLAR 
 
771
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ 
 
774
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası 
 
774
1. Genel Olarak 
 
774
2. Davanın Sonuçları 
 
776
a. Davanın Kabulü 
 
776
b. Davanın Reddi 
 
776
İÇTİHATLAR 
 
777
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 
 
788
1. Hukuki Yarar 
 
789
İÇTİHATLAR 
 
791
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 
 
799
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 
 
801
1. Hukuki Yarar 
 
801
İÇTİHATLAR 
 
804
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi 
 
810
İÇTİHATLAR 
 
811
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 
 
812
İÇTİHATLAR 
 
814
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir 
 
819
İÇTİHATLAR 
 
822
5. Ticari ve İş Davalarında Menfi Tespit Davası Açabilmek İçin Arabulucuya Gitme Zorunluluğu 
 
823
D. Bedelsiz ve Hükümsüz Kalan Kambiyo Senetleri Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davası 
 
825
1. Genel Olarak 
 
825
İÇTİHATLAR 
 
827
2. Kambiyo Senetlerinin Bedelsiz Kaldığı Haller 
 
829
İÇTİHATLAR 
 
831
3. Kambiyo Senedinin Hükümsüz Kaldığı Haller 
 
835
İÇTİHATLAR 
 
838
4. Bedelsiz veya Hükümsüz Senet İçin Menfi Tespit Davası Açılması 
 
841
İÇTİHATLAR 
 
843
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 
 
851
A. Davanın Tarafları 
 
851
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında 
 
851
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında 
 
854
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası 
 
854
İÇTİHATLAR 
 
856
B. Görevli Mahkeme 
 
867
1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
869
2. Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
876
3. İş Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
879
4. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
884
5. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
885
6. Aile Mahkemesinin Görevli Olduğuna İlişkin İçtihatlar 
 
890
C. Yetkili Mahkeme 
 
892
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi 
 
892
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi 
 
893
İÇTİHATLAR 
 
894
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması 
 
900
İÇTİHATLAR 
 
902
E. Yargılama Aşaması 
 
905
İÇTİHATLAR 
 
907
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 
 
915
1. Genel Olarak 
 
915
İÇTİHATLAR 
 
918
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir 
 
930
İÇTİHATLAR 
 
932
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 
 
942
İÇTİHATLAR 
 
943
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 
 
958
a. Kanuni Karineler 
 
958
İÇTİHATLAR 
 
959
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 
 
971
İÇTİHATLAR 
 
972
G. Deliller 
 
991
1. Genel Olarak 
 
991
İÇTİHATLAR 
 
992
2. Kesin Hüküm 
 
994
İÇTİHATLAR 
 
996
3. Senetle İspat 
 
1007
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 
 
1009
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 
 
1011
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 
 
1012
İÇTİHATLAR 
 
1014
4. Yemin 
 
1024
İÇTİHATLAR 
 
1026
5. İkrar 
 
1032
İÇTİHATLAR 
 
1033
6. Belge ve Fatura 
 
1040
İÇTİHATLAR 
 
1043
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 
 
1050
İÇTİHATLAR 
 
1052
8. Delil Başlangıcı 
 
1057
İÇTİHATLAR 
 
1058
9. Tanık 
 
1062
İÇTİHATLAR 
 
1063
10. Bilirkişilik 
 
1070
İÇTİHATLAR 
 
1070
11. Keşif 
 
1087
12. İsticvap 
 
1088
İÇTİHATLAR 
 
1090
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 
 
1090
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 
 
1090
a. Genel Olarak 
 
1090
İÇTİHATLAR 
 
1092
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 
 
1103
İÇTİHATLAR 
 
1105
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti 
 
1111
İÇTİHATLAR 
 
1112
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 
 
1115
İÇTİHATLAR 
 
1116
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 
 
1127
İÇTİHATLAR 
 
1128
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 
 
1129
İÇTİHATLAR 
 
1131
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 
 
1139
İÇTİHATLAR 
 
1139
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 
 
1141
İÇTİHATLAR 
 
1142
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 
 
1151
İÇTİHATLAR 
 
1152
6. Menfi Tespit Davasında Hükmün Tamamlanması 
 
1157
§2. İSTİRDAT DAVASI 
 
1159
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI 
 
1159
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 
 
1159
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 
 
1160
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 
 
1161
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 
 
1163
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 
 
1163
2. Kumar ve Bahis Borçları 
 
1163
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 
 
1164
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 
 
1164
İÇTİHATLAR 
 
1164
F. İstirdat Davasında Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu 
 
1173
1. Ticari Davalarda 
 
1173
2. İş Davalarında 
 
1173
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 
 
1174
A. Davanın Tarafları 
 
1174
1. Davacı 
 
1174
2. Davalı 
 
1174
İÇTİHATLAR 
 
1176
B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
1178
1. Yetki 
 
1178
2. Görev 
 
1178
İÇTİHATLAR 
 
1179
C. İstirdat Davasında İspat Yükü 
 
1182
İÇTİHATLAR 
 
1183
D. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm 
 
1187
İÇTİHATLAR 
 
1188
Yararlanılan Kaynaklar 
 
1195
Kavramlar Dizini 
 
1197
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.348,30   
1.348,30   
2
674,15   
1.348,30   
3
449,43   
1.348,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.348,30   
1.348,30   
2
674,15   
1.348,30   
3
449,43   
1.348,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.348,30   
1.348,30   
2
674,15   
1.348,30   
3
449,43   
1.348,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.348,30   
1.348,30   
2
674,15   
1.348,30   
3
449,43   
1.348,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.348,30   
1.348,30   
2
674,15   
1.348,30   
3
449,43   
1.348,30   
Kapat