İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali Davaları Ma

İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali Davaları


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
1352
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267505
Boyut
16x24
Baskı
7
Çeviren
0000-00-00Konu Başlıkları
- İtirazın İptali
- Menfi Tespit ve İstirdat
- Tasarrufun İptali
- İflas ve İflasın Ertelenmesi
Sıra Cetveline İtiraz Davaları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskının Önsözü 5
Birinci Kısım
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 21
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ 21
İÇTİHATLAR 24
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER 29
İÇTİHATLAR 30
III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI 34
A. Hukuki Yarar 34
İÇTİHATLAR 36
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı 48
İÇTİHATLAR 51
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı 61
İÇTİHATLAR 62
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 71
İÇTİHATLAR 72
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 77
İÇTİHATLAR 77
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı 77
1. Genel Olarak 77
2. Kesin Hükmün Çeşitleri 79
3. Kesin Hükmün Etkisi 80
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 81
İÇTİHATLAR 82
G. Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davasında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 85
1. Genel Olarak 85
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 85
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 87
4. Tüketici Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvurulması 87
5. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davası İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul 89
İÇTİHATLAR 90
IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 92
A. Davanın Açılması 92
İÇTİHATLAR 94
B. Davanın Tarafları 100
1. Davacı 100
İÇTİHATLAR 103
2. Davalı 110
İÇTİHATLAR 111
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale 120
C. Yetkili Mahkeme 121
1. Genel Olarak 121
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme 122
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü 126
İÇTİHATLAR 127
D. Görevli Mahkeme 145
İÇTİHATLAR 151
– Görevle İlgili Genel İçtihatlar 151
– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 164
– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 174
– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 183
– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 187
– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 198
E. İspat Yükü 201
1. Genel Olarak 201
İÇTİHATLAR 204
2. İlk İtirazlar 227
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları 228
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar 229
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar 248
– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar 258
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 266
a. Genel Olarak 266
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 266
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 267
İÇTİHATLAR 267
5. İtirazın İptali Davasında Islah 273
İÇTİHATLAR 274
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı 279
İÇTİHATLAR 280
F. Deliller 295
1. Genel Olarak 295
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri 298
İÇTİHATLAR 300
3. Senetle İspat 308
İÇTİHATLAR 309
4. Kesin Hüküm 314
İÇTİHATLAR 316
5. Yemin 324
İÇTİHATLAR 327
6. İkrar 334
İÇTİHATLAR 336
7. Belge 341
İÇTİHATLAR 341
8. Fatura 351
İÇTİHATLAR 354
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 369
İÇTİHATLAR 372
10. Delil Başlangıcı 384
İÇTİHATLAR 385
11. Tanık 393
İÇTİHATLAR 394
12. Bilirkişilik 398
İÇTİHATLAR 400
13. Keşif 411
İÇTİHATLAR 411
14. İsticvap 412
İÇTİHATLAR 414
V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR 417
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 417
İÇTİHATLAR 419
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 421
1. Davanın Reddi Kararı 422
2. Davanın Kabulü Kararı 424
İÇTİHATLAR 425
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması 446
İÇTİHATLAR 448
VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 455
A. Genel Olarak 455
İÇTİHATLAR 456
B. İcra İnkâr Tazminatı 459
İÇTİHATLAR 465
C. Kötü Niyet Tazminatı 486
İÇTİHATLAR 487
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı 494
İÇTİHATLAR 495
VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ 501
İÇTİHATLAR 502
VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ 507
İÇTİHATLAR 508
IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ 519
İÇTİHATLAR 520
X. HÜKMÜN TAMAMLANMASI 524
XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ 524
A. Hüküm Verildikten Sonra Davadan Feragat, Kabul veya Sulh 524
B. İstinaf 525
C. Temyiz 528
İÇTİHATLAR 530
XII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR 539
A. Kefalet 539
1. Tanım ve Genel Açıklama 539
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları 540
3. Kefaletin Türleri 541
a. Adi Kefalet 541
b. Müteselsil Kefalet 541
c. Birlikte Kefalet 542
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı 542
5. Kefilin Takibi 543
6. Kefilin Rücu Hakkı 544
7. Kefaletin Sona Ermesi 544
İÇTİHATLAR 545
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar 562
1. İpotek Nedir 562
2. İpoteğin Kapsamı 562
İÇTİHATLAR 565
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar 569
1. Faiz Kavramı 569
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 569
3. Temerrüt Faizinin Oranı 571
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 571
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 572
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 572
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar 573
İÇTİHATLAR 576
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı 593
a. Gecikme Zammı 593
b. Vade Farkı 593
İÇTİHATLAR 594
c. Cezai Şart 598
d. Aşkın Zarar 598
İÇTİHATLAR 599
D. Rücuen Ödenen Alacaklardan Dolayı Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İle İlgili İçtihatlar 604
E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 607
1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi 607
2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi 607
a. Davacının İflası 607
b. Davalının İflası 608
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 608
İÇTİHATLAR 609
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası 612
İÇTİHATLAR 614
İkinci Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72) 619
I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ 619
İÇTİHATLAR 622
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU 624
İÇTİHATLAR 629
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ 634
İÇTİHATLAR 635
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ 638
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası 638
1. Genel Olarak 638
2. Davanın Sonuçları 640
a. Davanın Kabulü 640
b. Davanın Reddi 640
İÇTİHATLAR 641
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 649
1. Hukuki Yarar 649
İÇTİHATLAR 652
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 658
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 660
1. Hukuki Yarar 660
İÇTİHATLAR 663
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi 668
İÇTİHATLAR 668
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 669
İÇTİHATLAR 671
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir 675
İÇTİHATLAR 678
5. Ticari ve İş Davalarında Menfi Tespit Davası Açabilmek İçin Arabulucuya Gitme Zorunluluğu 680
İçtihatlar 682
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 683
A. Davanın Tarafları 683
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında 683
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında 686
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası 687
İÇTİHATLAR 688
B. Görevli Mahkeme 696
İÇTİHATLAR 698
C. Yetkili Mahkeme 720
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi 720
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi 721
İÇTİHATLAR 723
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması 729
İÇTİHATLAR 731
E. Yargılama Aşaması 734
İÇTİHATLAR 735
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 743
1. Genel Olarak 743
İÇTİHATLAR 745
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir 752
İÇTİHATLAR 754
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 763
İÇTİHATLAR 764
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 773
a. Kanuni Karineler 773
İÇTİHATLAR 774
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 780
İÇTİHATLAR 781
G. Deliller 798
1. Genel Olarak 798
İÇTİHATLAR 799
2. Kesin Hüküm 802
İÇTİHATLAR 803
3. Senetle İspat 813
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 815
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 817
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 819
İÇTİHATLAR 820
4. Yemin 829
İÇTİHATLAR 832
5. İkrar 835
İÇTİHATLAR 836
6. Belge 841
İÇTİHATLAR 842
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 848
İÇTİHATLAR 850
8. Delil Başlangıcı 854
İÇTİHATLAR 855
9. Tanık 859
İÇTİHATLAR 859
10. Bilirkişilik 863
İÇTİHATLAR 864
11. Keşif 877
12. İsticvap 878
İÇTİHATLAR 879
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 880
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 880
a. Genel Olarak 880
İÇTİHATLAR 881
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 887
İÇTİHATLAR 889
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti 894
İÇTİHATLAR 895
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 898
İÇTİHATLAR 899
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 906
İÇTİHATLAR 907
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 907
İÇTİHATLAR 909
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 914
İÇTİHATLAR 915
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 917
İÇTİHATLAR 918
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 924
İÇTİHATLAR 925
6. Menfi Tespit Davasında Hükmün Tamamlanması 927
§2. İSTİRDAT DAVASI 928
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI 929
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 929
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 929
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 931
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 932
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 932
2. Kumar ve Bahis Borçları 933
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 934
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 934
İÇTİHATLAR 934
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 941
A. Davacı 941
B. Davalı 942
C. Yetki 943
D. Görev 944
E. İstirdat Davasında İspat Yükü 944
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm 945
İÇTİHATLAR 946
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ
§1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 955
I. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ 955
A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu 955
1. Genel Olarak 955
İÇTİHATLAR 958
2. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması 968
a. Genel Olarak 968
b. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması 970
İÇTİHATLAR 971
3. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear) 986
İÇTİHATLAR 987
4. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler 991
İÇTİHATLAR 991
5. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri 994
İÇTİHATLAR 994
6. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri 995
İÇTİHATLAR 995
7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Taşınmazlarla İlgili Tasarrufun İptali 998
İÇTİHATLAR 998
8. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler 1000
İÇTİHATLAR 1001
9. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları 1002
İÇTİHATLAR 1004
B. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları 1005
1. Genel Olarak 1005
İÇTİHATLAR 1006
2. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması 1008
İÇTİHATLAR 1008
3. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması 1014
İÇTİHATLAR 1017
4. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması 1032
İÇTİHATLAR 1035
C. İptale Tabi Tasarruflar 1053
1. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278) 1053
2. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar 1055
İÇTİHATLAR 1059
– Genel İçtihatlar 1059
– Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 1065
– Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 1076
3. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279) 1080
a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler 1081
İÇTİHATLAR 1082
b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler 1082
İÇTİHATLAR 1083
c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler 1086
d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 1086
İÇTİHATLAR 1087
4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280) 1087
a. Genel Olarak 1087
İÇTİHATLAR 1089
b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler 1109
aa. Yakın Akrabalık 1109
İÇTİHATLAR 1110
bb. Ticari İşletme Devri 1117
İÇTİHATLAR 1119
c. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması 1123
İÇTİHATLAR 1124
d. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali 1125
İÇTİHATLAR 1126
e. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre 1129
İÇTİHATLAR 1130
D. İptal Davasında Yargılama Usulü (İİK m. 281) 1131
1. Genel Olarak 1131
İÇTİHATLAR 1132
2. Yetkili Mahkeme 1136
İÇTİHATLAR 1137
3. Görevli Mahkeme 1142
İÇTİHATLAR 1143
4. İptal Davasında Davacı (m.277) 1152
a. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı 1152
b. Temlik Alacaklısı 1154
c. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı 1155
İÇTİHATLAR 1155
5. İptal Davasında Davalı (m.282) 1159
İÇTİHATLAR 1163
6. İptal Davası Açma Süresi (m. 284) 1170
İÇTİHATLAR 1172
7. İptal Davasında Yargılama 1177
a. Genel Olarak 1177
İÇTİHATLAR 1179
b. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 1185
İÇTİHATLAR 1186
c. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği 1195
İÇTİHATLAR 1196
d. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması 1197
İÇTİHATLAR 1198
e. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele 1202
İÇTİHATLAR 1204
f. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar 1209
İÇTİHATLAR 1210
8. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması 1211
E. İptal Davasında Hüküm (İİK m. 283) 1211
1. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü 1211
a. Genel Olarak 1211
b. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri 1213
c. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri 1215
aa. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri 1215
bb. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri 1216
d. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması 1217
e. Kararın İnfazı 1217
İÇTİHATLAR 1218
f. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki 1232
İÇTİHATLAR 1233
g. Tasarrufun İptali Davasını Kazananın Sıra Cetvelindeki Önceliği 1239
İÇTİHATLAR 1241
2. İptal Davasının Reddi Kararı 1242
3. İptal Davasının Konusuz Kalması 1244
4. İflasta, İptal Davasının Kabulü 1245
İÇTİHATLAR 1246
5. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 1249
a. Harç 1249
İÇTİHATLAR 1250
b. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 1252
İÇTİHATLAR 1253
II. İFLASTA İPTAL DAVASI 1258
A. Davanın Açılması 1258
1. Davacı 1258
2. Davalı 1259
3. Görev 1259
4. Yetki 1260
B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi 1261
C. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm 1261
İÇTİHATLAR 1262
III. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI 1266
A. İptal Davasına Konu Tasarruflar 1266
1. İvazsız Tasarruf İşlemleri (6183 s. K. m. 27) 1266
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar Nelerdir (6183 s. K. m. 28) 1266
3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar (6183 s. K. m. 29) 1267
4. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m. 30) 1267
İÇTİHATLAR 1267
B. İptal Davasının Koşulları 1273
1. Genel Olarak 1273
2. İptal Davasının Koşulları 1273
İÇTİHATLAR 1277
DANIŞTAY KARARLARI 1286
C. İptal Davasında Görev ve Yetki 1287
1. Görev 1287
İÇTİHATLAR 1287
2. Yetki 1290
İÇTİHATLAR 1291
D. İptal Davasında Davanın Tarafları 1292
1. Davacı 1292
2. Davalı (6183 s. K. m. 25) 1294
a. Genel Olarak 1294
b. Limited Şirket Ortaklarının Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları 1295
c. Tüzel Kişilerle Küçüklerin ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatı İle Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35) 1296
İÇTİHATLAR 1299
E. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26) 1302
İÇTİHATLAR 1303
F. İptal Davasına Konu Tasarruflar 1305
1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27) 1305
İÇTİHATLAR 1307
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar 1312
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler 1312
b. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler 1313
c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri 1314
İÇTİHATLAR 1315
3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutad Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29) 1320
İÇTİHATLAR 1322
4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30) 1322
İÇTİHATLAR 1325
G. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü 1333
H. Kamu Alacağı Nedeniyle Açılan İptal Davasında Hüküm (6183 s. K. m. 31) 1334
İÇTİHATLAR 1336
I. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 1341
1. Vekalet Ücreti 1341
2. Harç 1342
İÇTİHATLAR 1342
Yararlanılan Kaynaklar 1347
Kavramlar Dizini 1349

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat